Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ
TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực

Tìm thấy 161 thủ tục hành chính
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (Thẩm quyền quyết định UBND tỉnh)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (Thẩm quyền quyết định UBND tỉnh)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karate
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taewondo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình và Fitness
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền, Vovinam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.